Välkommen till Västra Hisingens medborgarbudget!

Västra Hisingens medborgarbudget 2017 

Västra Hisingen låter för andra gången medborgarna avgöra hur en halv miljon kronor ska användas för att skapa en tryggare stadsdel. Denna gång ska förslagen handla om något som skapar möten mellan människor som annars inte träffas. Genom möten kan vi lära känna varandra, se varandras olikheter och likheter och skapa tillit för varandra.

Det kan vara möten mellan personer från olika generationer, i olika åldrar, med olika intressen och kulturer, pratar olika språk eller bor i olika områden av vår stadsdel.

Alla som är folkbokförda i Västra Hisingen kan från och med lördag den 13 maj lämna sina förslag via webbportalen. Därefter granskar och gallrar stadsdelsförvaltningen förslagen utifrån genomförbarhet och koppling till temat innan röstningen börjar måndag 9 oktober.

Västra Hisingen är en stadsdel i Göteborg och består av Arendal, Biskopsgården, Länsmansgården, Svartedalen, Jättesten, Torslanda, Björlanda och Nolered.

 

 

 

 

 

Senaste förslagen

LunchBeat (Disco Bisko Pop-up)

Inlämnat 2017-08-31 21:22

Upprusta omklädningsrummen och konstgräsbelägg Blidvädersplan

Inlämnat 2017-08-30 22:18

Plats där man kan hänga

Inlämnat 2017-08-29 18:22

Totalt 66 förslag